Generalforsamling.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Lendemark Antenneforening.

Denne afholdes
på Thorsvang, onsdag d. 21. november 2018 kl. 19,30

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetæller.
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år, og budget for kommende år.
4. Fastsættelse af kontingent og tilslutningsafgift for kommende år.
5. Indkomne forslag. *)
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
    På valg: Erik Frimann og Ove Danielsen.
7. Valg af suppleant.
    På valg er: Per Henriksen.
8. Eventuelt.


* Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde, senest 7 dage før generalforsamlingen, (d.v.s. senest 14. november), og sendes til:
Martin Jensen, A.P. Hansensvej 46, 4780 Stege.
mail@lendemark-antenne.dk

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00