Sådan behandler vi persondata


1.             Indledning

Lendemark Antenneforening skal efterleve krav om at beskytte vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

 

Aktiviteter

1.1.       Medlemssamarbejde

Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger for at kunne samarbejde med vore medlemmer. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede aftaler. Vi henstiller til vore medlemmer kun at meddele os nødvendige personlysninger, som kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse,telefonnummer og e-mailadresse på medlemmer.

Formål med indsamlingen afoplysningerne og grundlaget for indsamlingen

Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vore kundeaftaler,herunder:

-                levere ydelserne

-                fakturere

Behandlingen er desuden nødvendig for muligheden for at forfølge vore legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:

-                vore kundesamarbejder

-                udvikling og tilpasning af ydelser

-                drift og vedligeholdelse af vore it-systemer

-                administration af vores virksomheds bogholderi,herunder hjemmeside

1.2.       Administration af leverandører m.fl.

Vi indsamler og behandler personoplysninger om vore leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles

Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger.

Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med vore ydelser til vore kunder.

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.

1.3.       Databehandleraftaler

Hvis vi anvender en leverandører, som fungerer som databehandler, sikrer vi at der foreligger en skriftlig aftale med leverandøren om databehandlingen. Eksempler på vores underleverandører, hvor vi undersøger om de fungerer som databehandler: Danløn, Panther Applications A/S

1.4.       Hjemmeside

Vi indsamler ikke personoplysninger, herunder IP-adresser, fra vores hjemmeside og placerer kun teknisk nødvendige cookies. Oplysninger herom fremgår af vores hjemmeside.

2.             Hvor kommer personoplysningerne fra?

Vi indhenter oplysningerne hos vore medlemmer.

3.             Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver vi ikke personoplysninger til 3. part.

4.             Behandling af oplysninger

Vi sikrer beskyttelse af alle vore data, herunder medlemsoplysninger,personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

5.             Sletning af oplysninger

Personoplysningerne slettes, når der ikke længere er behov for dem, herunder også til opfyldelse af arkivforpligtelser ifm. regnskabslovgivningen.

6.             Registreredes rettigheder

Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme.

Kontakt os hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

-                begrænse behandling af dine personoplysninger

-                få dine personoplysninger slettet

-                gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger

-                udnytte din dataportabilitet

Personoplysninger, som vi behandler og som er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække tilbage. Modtager du mails, markedsføringsmateriale eller information om os, kan du let framelde dig. For at tilbagekalde dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger eller framelde markedsføringsmateriale, bedes du kontakte os – gerne på mailadressen under afsnittet "9. Kontaktoplysninger".

7.             Klage

Kontaktoplysningerne under pkt. 9 kan tillige anvendes, hvis du ønsker at klage over os. Vi vil behandle din klage og besvare den hurtigst muligt.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder.Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside: www.datatilsynet.dk

8.             Kontaktoplysninger

Vores dataansvarlige medarbejder er:
Kontaktperson: Lene B. Bertelsen
Telefon: 30271961
Mail: lenebb@mail.dk
Kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at benytte dig af dine rettigheder.

9.             Opdatering af denne politik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt at opdatere denne politik.
Den til enhver tid gældende politik kan downloades fra vores hjemmeside. Denne politik har versionsnummer 1.0 og er gældende fra 25. maj 2018.

 

 

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00